Sadhoes & Yogi's van India
Er zijn een aantal woorden (betreffende se+) die ik niet meer gewoon kan schrijven vanwege ongewenste belangstelling
gegenereerd door zoekmachines op het internet.
Intro
Er zijn in onze cultuur geen adequate begrippen om de sadhoe te omschrijven maar met termen als asceet, mysticus, kluizenaar, monnik, kom je enigszins in de buurt.
Voor de gelovige Hindoes is hij is per definitie een ‘heilige’. Hij wordt beschouwd als de plaatsvervanger van de godheid en alleen al hem te zien, is zegenrijk.

Tekst en foto's van Dolf Hartsuiker, auteur van het boek "Sadhus, Holy Men of India".
Heilig
In India is heiligheid nog heel gewoon. Bergen, rivieren, bomen en plaatsen kunnen heilig zijn. Sommige dieren zijn heilig — en niet alleen de koe. En mensen kunnen heilig worden.
Als je het rustig aan doet zijn er volgens de Hindoe opvatting vele levens voor nodig om ‘verlicht’ te worden, om mystieke kennis te verwerven, of om één te worden met het ‘kosmisch bewustzijn’. Maar er zijn ook methoden om het in dit leven nog te bereiken.
Zo zijn er in India misschien wel een paar miljoen mensen, voor het merendeel mannen, die voor het laatste hebben gekozen, en dat zijn de sadhoes, de ‘heilige mannen’.
Zij hebben ‘de wereld’ radicaal verworpen. Ze onthouden zich van se+, hebben alle banden met familie verbroken, verwerven geen bezit, hebben geen eigen huis, dragen geen of weinig kleding en eten weinig en simpel voedsel.
Bovendien beoefenen ze yoga en meditatie om hun spirituele krachten te vergroten en verrichten ze magische rituelen om met de goden in contact te treden.
Voor een gewoon mens zijn deze ‘elementaire’ zelfkastijdingen al moeilijk te bevatten.
Naga babas tijdens de feestelijke intocht tijdens een Kumbha Mela in Allahabad

Maar bijna onvoorstelbaar zijn de extreme zelfkwellingen waarmee een aantal sadhoes hun verlichting willen bespoedigen: een arm omhoog houden tot hij vergroeit tot een soort stok, of jarenlang niet meer zitten en liggen, of jarenlang niet meer praten, of altijd een zware ‘kuisheidsgordel’ dragen, of langdurig vasten.
De meeste sadhoes doen het overigens kalmer aan. En voor velen lijkt de voornaamste ‘zelfkwelling’ te bestaan uit het roken van veel hasj en wiet. Volgens eeuwenoude traditie volgen zij hiermee het voorbeeld van Shiva, de Heer van de Yogi’s, maar ook de Heer van de Hasj, de hasj-rokende god, voor Eeuwig High.

Behalve Shiva worden ook de goden Rama of Krishna (beiden manifestaties van Vishnoe) door veel sadhoes aanbeden. Of een van de vele de godinnen, zoals Kali of Durga. Maar in alle sadhoesekten tref je rokers aan — en niet-rokers. Sommige sadhoes veroordelen het roken zelfs als een slechte gewoonte van de lagere kasten, en als counter-productive.

Sunmarpan Das, een volgeling van Ram, en enkele discipelen tijdens een Kumbha Mela in Allahaba.
Verlichting
Een sadhoe kiest principieel voor een ascetische levenswijze. Zo hebben ze geen eigen bezit, geen huis, geen familie. Een belangrijke ascese is het celibaat dat door alle sadhoes moet worden beoefend. De achterliggende theorie is dat het sublimeren van se+uele energie tot spirituele kracht leidt, een idee dat je in veel religies aantreft.
Veel sadhoes laten hun haar in lange strengen groeien, die geleidelijk aan vervilten. Lang haar — net als dat van Shiva — geeft de bezitter ervan magische kracht. Ook weer een idee dat je in veel culturen aantreft.
Sadhoes verrichten nog andere magische rituelen, bijv. offerandes aan het vuur maken en het eindeloos reciteren van mantra’s, rituelen die teruggaan tot een pre-historische oerbron, maar die later versmolten zijn met de religieuze Hindoe symboliek.
1852
Janaki Jivan Sharan, een sadhoe die als een jivanmukta beschouwd werd,
d.w.z. een 'ziel die tijdens het leven bevrijd is.'
Hij is naar Vaikunth vertrokken.

Niet alle sadhoes zijn verlicht zoals ze zelf als eersten zullen toegeven. Maar alleen al het feit dat ze er met totale overgave naar streven maakt dat ze door de gelovigen toch als heiligen beschouwd worden. En succesvolle sadhoes worden zelfs aanbeden als ‘goden op aarde’.
Een gelovige hoeft een sadhoe alleen maar te ‘zien’ — als een soort 'levend afgodsbeeld’ — om een vonkje van zijn spirituele energie te ontvangen. De sadhoes krijgen giften van de gelovigen — eigenlijk dus offerandes aan de godheid — en geven hun zegen. Zo is de Indiase samenleving van oudsher er op ingericht om de heilige mannen te onderhouden, want werken mogen ze niet.

Maar ook daar zijn de tijden aan het veranderen.

Verhalen
Een Amerikaanse Sadhoe
Tijdens de Kumbha mela in Ujjain
Holy Smoke
Een Japanse sadhoe leerling in Omkareshwar
Sakhi's en Hizra's
Travestie en transseksualiteit in dienst van de godheid
Gangasagar
Een groot festival aan de baai van Bengalen
Benares
Een baba drinkt sterke drank aan de crematie-ghat
 

Veel meer info en foto's in mijn boek Contact Dolf Hartsuiker